Leren & ontwikkelen: uitgangspunten voor een professionele houding

Liesbeth van der Helm | 4 september 2018

In mijn vorige blog ging ik in op ‘bouwstenen’ van de lerende organisatie. Dit brengt me bij de volgende vraag: hoe kunnen mens en organisatie langdurig uitgedaagd worden om actief bij te dragen aan het in stand houden en versterken…..

Read more