Leren & ontwikkelen: uitgangspunten voor een professionele houding

Liesbeth van der Helm | 4 september 2018

In mijn vorige blog ging ik in op ‘bouwstenen’ van de lerende organisatie. Dit brengt me bij de volgende vraag: hoe kunnen mens en organisatie langdurig uitgedaagd worden om actief bij te dragen aan het in stand houden en versterken…..

Read more

Hoe je als lerende organisatie effectief blijft

Liesbeth van der Helm | 16 april 2018

De technologische, maatschappelijke en marktontwikkelingen volgen zich in rap tempo op. Denk alleen al aan de nieuwe programmeertalen die de afgelopen jaren zijn ontstaan en de groeiende invloed van duurzaam ondernemen op het organisatieresultaat. Om je werk goed te blijven…..

Read more