Leren & ontwikkelen: uitgangspunten voor een professionele houding


In het blog ‘Hoe je als lerende organisatie effectief blijft’, ging ik in op ‘bouwstenen’ van de lerende organisatie. Dit brengt me bij de vraag: hoe blijven we onszelf als lerende organisatie langdurig uitdagen en welke uitgangspunten kunnen we benoemen?

Effectief leerklimaat inbedden in de organisatie

Het gebruikmaken van het (online) leeraanbod zou helemaal ingeburgerd moeten zijn binnen de organisatie. Voor medewerkers moet het vanzelfsprekend worden dat ze bijvoorbeeld online cursussen kunnen opzoeken. Zo kan er bijvoorbeeld een koppeling gemaakt tussen het intranet en de leeromgeving, zodat medewerkers maar een keer hoeven in te loggen en e-learning een stuk eenvoudiger en toegankelijker wordt. Daarnaast zul  je er als organisatie rekening mee moeten houden dat het tijd kost voordat de leeromgeving is ingebed in de organisatiecultuur. Het is een lange-termijn proces waarin het gebruik steeds meer een automatisme wordt voor de medewerkers. HR/Learning & Development kan helpen bij het opstellen van doelstellingen. Zo kunnen organisaties gericht acties ondernemen om de gestelde doelstellingen te behalen, bijvoorbeeld door het aantal actieve gebruikers te meten.

Leiderschap: ‘practice what you preach’ en het positief bekrachtigen van gewenst gedrag

Leidinggevenden spelen bij een leven lang leren een cruciale rol. Zij fungeren als inspirerende aanvoerders die medewerkers blijven betrekken bij de vraag hoe zij (in teams) kunnen en willen bijdragen aan het waarmaken van de ambities van de organisatie. Ook zijn zij degenen die de prestaties van medewerkers evalueren met behulp van beschikbare tools en platforms en zijn ze in staat om gewenst gedrag van medewerkers positief te bekrachtigen door direct feedback te geven op prestaties. Als een leidinggevende bijvoorbeeld meteen en oprecht positieve aandacht heeft voor de manier waarop een medewerker een lastige situatie heeft aangepakt, is dit sterk van invloed op het opnieuw vertonen van dit gedrag.

De omgeving en de manier waarop er met medewerkers wordt omgegaan zijn van doorslaggevende betekenis op hun gedrag. Leidinggevenden vervullen voorbeeldgedrag als ze een leven lang leren zelf in het dagelijkse werk toepassen, zoals het reflecteren op het eigen gedrag (bijvoorbeeld: in welke mate sta ik open voor feedback?) en deze handeling als reminder te koppelen aan een herkenbaar moment. Learning & Development en HR zijn van toegevoegde waarde om leidinggevenden in deze rol te ondersteunen. Zij zijn ambassadeurs van een leven lang leren en zullen te allen tijde onderschrijven dat leren en ontwikkelen onderdeel uitmaakt van een professionele houding.

Goed voorbeeld doet volgen: laat als leidinggevende zien dat je ruimte en aandacht vrijmaakt voor leren en ontwikkelen. Niet alleen als wezenlijk onderdeel van je eigen werk, maar ook  naar je professionals toe: ‘Waar wil jij beter in worden?’

Eigenaarschap: regie over eigen ontwikkeling in leven lang leren

Effectieve leer- en ontwikkelprocessen in een prettige werk- en leeromgeving vormen de essentie van een goed rendement op de investering. Deze focus betekent scherp zijn op zowel doelgerichtheid en wendbaarheid als op de wensen en eigen inbreng van medewerkers.

Dit vraagt om een stuk flexibiliteit van de organisatie, omdat de organisatie hiermee erkent dat het daadwerkelijk vertonen van gewenst effectief gedrag voor een groot gedeelte afhankelijk is van de keuzes die medewerkers zelf willen maken. Beschouw het als een waardevolle investering om medewerkers nauw te betrekken bij continu leren en ontwikkelen in de organisatie en flexibiliteit, een positieve instelling en vooral het vermogen om praktisch te blijven denken centraal te stellen.

Bronnen: peoplematters.in; frankwatching.com; inc.com; pwnet.nl; PW, in vijf stappen naar een lerende organisatie, Jeroen Busscher; hrpraktijk.nl; afbeelding: eschoolnews.com